Kalendarium


Kalendarium
Vad vi gör

& vad vi gjort


Kommande aktiviteter

Våren 2022 

AW på Näsby slott - fredag 14 januari - tyvärr inställt pga covid

Vi återkommer med nya tider för AW när covidsituationen förbättrats! Arbetsgrupperna för Mobilitetsprojektet (fd elbilsprojektet) och Klädbytardagen kommer ändå att träffas via Teams kl. 17. Anmäl dig på vår facebooksida, eller genom skicka ett mejl!


Valåret 2022!

I år är det valår, och vi vill förstås att klimatfrågan ska stå högt på de lokala partiernas agenda. Vi kommer inom kort att dra igång en arbetsgrupp som jobbar med valfrågan lokalt. Har du erfarenheter som du vill dela med dig av eller vill du vara med i arbetsgruppen? Välkommen att mejla oss!


Elbilsprojektet byter skepnad till Mobilitetsprojektet!

Vi utvidgar nu Elbilsprojektet till att omfatta alla aspekter av hållbar mobilitet - elbilspooler, cykelvägar, allmänna kommunikationer m.m.  Har du erfarenheter som du vill dela med dig av eller vill vara med i arbetsgruppen? Välkommen att mejla oss!


Klädbyte i vår!

Vi hoppas på att äntligen kunna upprepa klädbytesuccén från 2019, då vi höll ett klädbyte i Täby Park i samband med vårmarknaden.  Vill vara med i arbetsgruppen? Välkommen att mejla oss!


Genomförda aktiviteter 2021


14 oktober & 25 november

AW med klimatpepp på Näsby slott

En torsdagkväll i oktober träffades ett tiotal personer på vackra Näsby slott för att umgås och klimatpeppa varandra. Ett trevligt evenemang som vi snart kommer att göra om!


5 & 12 oktober

Informationsmöte om appen Swinga

För att underlätta för grannar att låna saker av varandra har Anna och Henric från Karlstad utvecklat appen Swinga. För att dra igång behöver man vara 8-10 intresserade personer som bor på låne-avstånd från varandra. Skulle du vilja starta en sådan verksamhet någonstans i Täby? Hojta till i facebookgruppen så kan vi bli tillräckligt många!


24 september

by klimatupprop

Klimatuppropet som vi ordnade tillsammans med Täby Naturskyddsförening blev en succé! Tillsammans med mängder av människor över hela världen, denna globala klimatstrejksdag, samlades runt 100 täbybor utanför kommunhuset för att be våra lokala makthavare om att: 

1. TA KLIMATKRISEN PÅ ALLVAR - LYSSNA PÅ FORSKNINGEN

2. BÖRJA MINSKA UTSLÄPPEN DRASTISKT OCH OMGÅENDE

3. INRÄTTA ETT LOKALPOLITISKT RÅD FÖR SAMVERKAN KRING OMSTÄLLNINGEN

Dessutom bjöds på fika, mingel och intressanta tal av engagerade täbybor.


19 september

Täby kommuns miljödag

Vi medverkade med ett bås på kommunens miljödag i Täby park, och vi träffade många invånare, politiker och tjänstemän i kommunen. Kul! Vi hade också bjudit in elbilspoolsföretaget MoveAbout att vara med, de driver redan en elbilspool i Täby park och berättade om hur det funkar. 


2 september

Webinar: Kommunen om ett hållbart Täby

Johan Algernon (M), kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Annica Nordgren (C), kommunalråd och Täbyalliansens talesperson i miljöfrågor, samt Gregor Hackman, Hållbarhetschef på kommunen, ägnade hela 2 timmar denna torsdagkväll åt att berätta om kommunens hållbarhetsarbete och svara på frågor från de 30 intresserade medborgarna som loggat in på 
webinaret. Det blev en konstruktiv kväll med positiv dialog, och vi hoppas att kommunens representanter fick med sig budskapet att vi är många i Täby som förväntar oss att kommunen går före i klimatfrågan. 


14 juni

Sommargåva till kommunfullmäktige

"Vi är nu mer än 1000 täbybor som vill se ett mer hållbart Täby!
Hoppas läsningen ger inspiration till fler hållbara beslut i höst!
"
Den här hälsningen till kommunfullmäktige finns i de 6 böcker som vi överlämnade vid deras sista sammanträde innan sommaren. De flesta ledamöter var på distans, och böckerna togs emot å fullmäktiges vägnar av Camillar Ifvarsson (L)  och Markus Selin (S).
God läsning önskar vi alla kommunfullmäktiges ledamöter!


15 april

Nationellt webinarium om lokal klimataktivism
Ulla-Marie, en av två grundare av Ett hållbart Täby bjöds in till ett lunchwebinarium hos nätverket Klimataktion för att prata om vår verksamhet. Hon berättade om framgångar och svårigheter, om metoder och strategier och hur man gör för att behålla lust och glädje i sitt engagemang. Webbinariet har inspirerat flera andra lokala klimatklubbar på olika håll i landet!


25 mars

Webinar: Dricksvattnet i Täby - påverkas det av klimatet?
Vi i Täby får vårt dricksvatten ifrån Mälaren, precis som 2,2 miljoner andra boende i mälardalen. Hur mår Mälaren, och hur påverkas sjön av klimatförändringarna? Ingrid Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund kom på digitalt besök till Ett hållbart Täby och berättade allt positivt Mälaren bidrar med men också om de risker som hotar Mälaren i och med ett varmare klimat:  Risken för torka, med begränsad vattentillgång till följd; översvämmningar som kan förorsaka att miljögifter som lagrats i markerna runt Mälaren lakas ut i sjön; högre vattentemperaturer med risk för ökad förekomst av smittämnen i vattnet; och saltinträngning från Saltsjön när havsnivåerna stiger.  Vi fick också höra om det arbete som pågår för att anpassa området kring Mälaren och dricksvattenförsörjningen. Läs mer på Mälarens vattenvårdsförbunds hemsida!


1 feb - 7 mars

Presentation av EHT på Täby Rotaryklubb

En arbetsgrupp jobbade med att analysera kommunens översiktsplan, som presenterar en målbild för hur kommunen ska utvecklas fram till 2050. Som svar på kommunens förfrågan om synpunkter lämnade

Ett hållbart Täby in vår analys, och vi var också många som lämnade synpunkter som enskilda medborgare.  Kommunen hade också beställt en miljökonsekvensbeskrivning av en privat aktör. Nu ska alla inkomna synpunkter beaktas och nästa steg i kommunens planprocess för översiktsplanen är utställning, som väntas till hösten. 


26 februari

Presentation av EHT på Täby Rotaryklubb

Täby Rotaryklubb bjöd in EHT till sitt lunchmöte. Ulla-Marie Petersson och Malin Mattsson presenterade nätverket.


24 februari

Webinar: Hållbara investeringar - hur funkar det?

Vad innebär det att en fond eller aktie har klassats som hållbar? Vilka aspekter kan man tänka på när man vill placera sina pengar och sin pension i hållbara investeringar? Detta och mycket annat fick vi svar på då Johan Mattsson, medlem i Ett hållbart Täby med 20 års erfarenhet av FinTech och finansiell data, höll ett uppskattat webbinarium.


4 februari

Under workshopen Lokal klimatomställning med Ett hållbart Täby dryftade både nya och gamla medlemmar frågor som: Hur kan vi ta hjälp av vår fina plattform till att snabba på omställningen till ett mer hållbart Täby?" Vilka frågor är viktigast att driva? Vilka projekt ska vi satsa på? Det är lokalt vi kan påverka som mest!


21 januari

Första mötet för elbilpoolsprojetet hölls när EHT träffade representanter för 2030-sekretariatet och företaget MoveAbout. 


14 januari

Utbyte med Nätverket för hållbarhet i Härjedalen

Vi inledde 2021 med mycket insprirerande (digitalt) möte med Nätverket för hållbarhet i Härjedalen, som är en annan av de 30 lokala klimatklubbar som hittills bildats i landet. Nätverket i Härjedalen har lämnat in en mängd konkreta medborgarförslag till sin kommun och håller kontinuerligt olika webbmöten för att inspirera till hållbara val. I Härjedalens kommun måste kommunfullmäktige behandla alla medborgarförslag och svara officiellt på eventuella frågor, en process som vår kommun saknar. Intressant ändå hur demokrati kan tolkas så olika i Kommunsverige!


Aktiviteter 2020


16 december

Presentation av EHT på Täby Jarlabanke Rotaryklubb

Täby Jarlabanke Rotaryklubb bjöd in oss för att presentera nätverket på deras frukostmöte. Ulla-Marie Petersson och Malin Mattsson höll i presentationen.


9 december

Webinar: Cykla på vintern - går det?
Den mångåriga året-runt-cyklisten Jon Jogensjö bjöd på inspiration och tips om vintercykling, och några av nätverkets medlemmar delade sina erfarenheter av att cykelpendla till jobbet, cykla med barn och att cykla elcykel under årets mörka och kalla månader. Se det inspelade webbinariet här och bilderna från presentationen här


november

Vi ställde frågor till de politiska partierna i kommunen om deras pågående och framtida klimatarbete. Läs deras svar här26 oktober

Berit Olofsson från EHT deltog på kommunens informationskväll om solpaneler - se presentationen här25 september

EHT slöt upp bakom Fridays for Futures globala klimatstrejk med < 50 deltagare utanför kommunhusetjuni

"Real change requires protest to highlight a problem, and politics to implement practical solutions and laws." Med detta lånade citat från Barack Obama uppmanades EHT:s följare att skriva individuella mejl till politiker, vilket många också gjorde. Täbyalliansen svarade oss alla samtidigt i ett gemensamt svar, där Täbys kommunalråd beskriver sin syn på klimatfrågan. Vi besvarade detta gemensamt i ett brev från Ett hållbart Täby till kommunalråden24 april

Klimatstrejk skjuts upp på grund av pandemin


Aktiviteter 2019


24 november


EHT deltog i Klimatsmart Vallentunas inspirationsdag om klimatet13 november


Träff med Täbys allianspolitiker, där vi framförde vår oro inför att kommunen inte prioriterar klimatfrågor tillräckligt 27 oktober


Klimatfika där Robert Westerdahl föreläste om fenomenet Viable Cities12 oktober


Ulla-Marie Petersson diskuterar klimatfrågor på Gribbylunds bibliotek enligt konceptet för EHT workshop “Prat om klimat”5 oktober


Ulla-Marie Petersson som tillsammans med Erika Lantz startade EHT tog emot
Täby kommuns miljöpris under en miljödag i Näsby Parks centrum, arrangerad av
Naturskyddsföreningen och Täby kommun14 september


350 plagg bytte ägare vid ett klädbyte som EHT arrangerade på Täby Food Market 19 augusti


En sammanställning av täbycyklisters många tips till reviderad cykelplan lämnades in till kommunens projektansvariga, vilket uppmärksammades av lokal media.
Se förslagen här24 maj


Klimatstrejk utanför kommunhuset, som avslutades med att ett medborgarförslag lämnades över till kommunens folkvalda med. Medborgarförslaget var öppet för underskrift även efter överlämningen, och samlade totalt ca 500 underskrifter. Början av maj


Representanter från EHT träffade Täbys hållbarhetschef Gregor Hackman för att få en bättre bild av kommunens arbete för att minska utsläppen av växthusgaser.
Läs en sammanfattning av frågor och svar här.27 april


EHT deltog med ett trädgårdsbyte på Täby torgs vårmarknad. Medborgarförslaget
klart och skrevs under av 80 personer under dagen 31 mars


Ännu en klimatfika. Nu börjar nätverket ta form 3 mars


På nätverkets första klimatfika planerade vi inför kommande aktiviteter20 februari


Temakvällen Ett hållbart liv var första aktiviteten. Över 40 personer lyssnade till Anders Friströms (Naturskyddsföreningen) föreläsning om hållbara livsstilsval samt deltog i efterföljande gruppdiskussioner. Ett reslutat av kvällen blev att vi startade upp arbetet med ett medborgarförslag   Januari


Ett hållbart Täby föds!