Påverkans-aktiviteter


Påverkan & Politik


Fortlöpande

Nätverk för lokal klimatsamverkan

Klimatomställningen är roligare tillsammans! Därför bjuder Ett hållbart Täby tillsammans med Täby kommun in det lokala närings- och föreningslivet till ett nätverk för lokal klimatsmaverkan. Första träffen går av stapeln den 23 mars - läs mer i vårt kalendarium.

Dialog med lokala partier

Vi är alltid intresserade av dialog med Täbys lokala politiska partier. Genom åren har vi träffat och samtalat med de flesta av partierna i kommunfullmäktige, och vi agerar gärna bollplank i klimat- och miljöfrågor. 

Rapport från kommunfullmäktige

Under förra mandatperioden rapporterade vi fortlöpande om de hållbarhetsrelaterade frågorna som diskuterades i kommunfullmäktige. Läs mer här!


augusti 2022

Läs intervjuerna av de sex av sju lokala partier som ställde upp på intervju med EHT under valrörelsen 2022. 


maj 2022

Täby kommuns placering i den ranking av klimatarbetet i Sveriges kommuner som görs av Aktuell Hållbarhet blev i år osedvanligt högt. EHT  Rankingen bygger till stor del på självskattningar, och när EHT granskade svaren som Täby kommun lämnat in, fann vi att kommunen i ett antal svar snälltolkat nivån på sitt klimatarbete. Granskningen resulterade i en debattartikel, som gav ringar på vattnet. Läs mer här


18  februari 2022

Intervju med hållbarhetschefen

Läs vår intervju med kommunens hållbarhetschef Gregor Hackman!


24 september 2021

by klimatupprop

Klimatuppropet som vi ordnade tillsammans med Täby Naturskyddsförening blev en succé! Tillsammans med mängder av människor över hela världen, denna globala klimatstrejksdag, samlades runt 100 täbybor utanför kommunhuset för att be våra lokala makthavare om att: 

1. TA KLIMATKRISEN PÅ ALLVAR - LYSSNA PÅ FORSKNINGEN

2. BÖRJA MINSKA UTSLÄPPEN DRASTISKT OCH OMGÅENDE

3. INRÄTTA ETT LOKALPOLITISKT RÅD FÖR SAMVERKAN KRING OMSTÄLLNINGEN

Dessutom bjöds på fika, mingel och intressanta tal av engagerade täbybor.


1 feb - 7 mars 2021

Analys av kommunens översiktsplan

En arbetsgrupp jobbade med att analysera kommunens översiktsplan, som presenterar en målbild för hur kommunen ska utvecklas fram till 2050. Som svar på kommunens förfrågan om synpunkter lämnade

Ett hållbart Täby in vår analys, och vi var också många som lämnade synpunkter som enskilda medborgare.  Kommunen hade också beställt en miljökonsekvensbeskrivning av en privat aktör. Nu ska alla inkomna synpunkter beaktas och nästa steg i kommunens planprocess för översiktsplanen är utställning, som väntas till hösten. 


november 2020

Frågor till partierna efter halva mandatperioden

EHT ställde frågor angående klimatet till riksdagspartiernas lokalavdelningar.

Läs deras svar här


25 september 2020

Global klimatstrejk på Täby torg

EHT slöt upp bakom Fridays for Futures globala klimatstrejk med coronasäkra
< 50 deltagare utanför kommunhuset


juni 2020

Mejlkampanj och svar från politikerna

Vi genomförde en mejlkampanj och skickade individuella mejl till olika politiker i täbyalliansen. De valde att ge oss ett gemensamt svar, som vi i vår tur sedan skickade ett gemensamt svar på från EHT

2020-06-16 Täbyalliansens svar till EHT

2020-06-23 EHTs svar till Täbyalliansen


13 november 2019

Möte med företrädare för Täbyalliansern

Träff med Täbys allianspolitiker, där vi framförde vår oro inför att kommunen inte prioriterar klimatfrågor tillräckligt 19 augusti 2019

Förslag till cykelplanen

En sammanställning av täbycyklisters många tips till reviderad cykelplan lämnades in till kommunens projektansvariga, vilket uppmärksammades av lokal media.
Se förslagen här


24 maj 2019

Medborgarförslag

Klimatstrejk utanför kommunhuset, som avslutades med att ett medborgarförslag lämnades över till kommunens folkvalda med. Medborgarförslaget var öppet för underskrift även efter överlämningen, och samlade totalt ca 500 underskrifter. 


Början av maj 2019

Möte med hållbarhetschefen

Representanter från EHT träffade Täbys hållbarhetschef Gregor Hackman för att få en bättre bild av kommunens arbete för att minska utsläppen av växthusgaser.
Läs en sammanfattning av frågor och svar här.Vill du skriva mejl till Täbys folkvalda?

Här finns mejladresserna!I covidtider bytte några ut skolstrejk mot skostrejk. 25 september 2020