Påverkans-aktiviteter


Påverkansaktiviteter


1 feb - 7 mars 2021


En arbetsgrupp jobbade med att analysera kommunens översiktsplan, som presenterar en målbild för hur kommunen ska utvecklas fram till 2050. Som svar på kommunens förfrågan om synpunkter lämnade

Ett hållbart Täby in vår analys, och vi var också många som lämnade synpunkter som enskilda medborgare.  Kommunen hade också beställt en miljökonsekvensbeskrivning av en privat aktör. Nu ska alla inkomna synpunkter beaktas och nästa steg i kommunens planprocess för översiktsplanen är utställning, som väntas till hösten. 


november 2020


EHT ställde frågor angående klimatet till riksdagspartiernas lokalavdelningar.

Läs deras svar här25 september 2020


EHT slöt upp bakom Fridays for Futures globala klimatstrejk med coronasäkra
< 50 deltagare utanför kommunhusetjuni 2020


Vi genomförde en mejlkampanj och skickade individuella mejl till olika politiker i täbyalliansen. De valde att ge oss ett gemensamt svar, som vi i vår tur sedan skickade ett gemensamt svar på från EHT

2020-06-16 Täbyalliansens svar till EHT

2020-06-23 EHTs svar till Täbyalliansen13 november 2019


Träff med Täbys allianspolitiker, där vi framförde vår oro inför att kommunen inte prioriterar klimatfrågor tillräckligt 19 augusti 2019


En sammanställning av täbycyklisters många tips till reviderad cykelplan lämnades in till kommunens projektansvariga, vilket uppmärksammades av lokal media.
Se förslagen här24 maj 2019


Klimatstrejk utanför kommunhuset, som avslutades med att ett medborgarförslag lämnades över till kommunens folkvalda med. Medborgarförslaget var öppet för underskrift även efter överlämningen, och samlade totalt ca 500 underskrifter. Början av maj 2019


Representanter från EHT träffade Täbys hållbarhetschef Gregor Hackman för att få en bättre bild av kommunens arbete för att minska utsläppen av växthusgaser.
Läs en sammanfattning av frågor och svar här.Vill du skriva mejl till Täbys folkvalda?

Här finns mejladresserna!I covidtider bytte några ut skolstrejk mot skostrejk. 25 september 2020