Påverkan & politik


Påverkansarbete

Ett av våra syften med nätverket är att påverka Täbys kommunpolitiker att göra allt de kan för att:

  • minska utsläppen av växthusgaser i alla de verksamheter som kommunen kan påverka
  • underlätta för medborgare och företag att leva och verka klimatvänligt i Täby, och
  • ha klimatet för ögonen i samtliga beslut som fattas i kommunen
  • påverka sina nationella partier att ta klimatfrågan på större allvar.


De påverkansaktiviteter vi hittills genomfört har varit av lite olika slag.
Har du ideér kring nätverkets påverkansarbete? Kontakta oss!


Vill du skriva mejl till Täbys folkvalda?

Här finns mejladresserna!


För en inblick i kommunens hållbarhetsarbete, se vår nya flik Rapport från kommunfullmäktige