Sverigedemokraterna

Svar från Sverigedemokraterna


Fråga 1
Vilka är de viktigaste förslagen för klimatarbetet i Täby som ert parti har stöttat eller lagt fram under den pågående mandatperioden? Hur mycket har/kommer utsläppen minska jämfört med om dessa åtgärder inte genomförts?


Sverigedemokraterna är det enda partiet i Täby som verkar för verklig hållbarhet. Det sker genom att vi vill bromsa utbyggnaden. Kommunen växer nu med mer än 1% per år. Det är fullständigt ohållbart. Om 1000 år (Täbys ålder) skulle kommunen ha 1,5 miljarder människor med denna takt. Det kommer förstås inte att hända men för att rädda människor, djur och natur i Täby innan situationen blir orimlig så behöver den här befolkningsökningen bromsas redan nu.


Fråga 2
Vilka är de viktigaste förslagen som ert parti har för kommande klimatarbete i Täby under resterande två år av mandatperioden? Hur mycket kommer utsläppen att minska jämfört med om dessa åtgärder inte genomförs?


Vi har föreslagit att utbyggnaden av Täby ska stoppas efter att de byggen som pågår nu avslutas. Det betyder att befolkningen stannar på ca 90 000 om några år. Inget kommer att hinna märkas innan slutet av den här mandatperioden men om tio år kommer utsläppen årligen att vara 10% lägre oberoende av vad man antar för utsläpp per person än om inget görs. De väldiga utsläpp som sker genom byggnation av hus undviks helt. Vägbyggen kommer dock att krävas för att kompensera för det som redan har byggts.


Fråga 3
Vilka anser ni är de viktigaste konkreta förändringarna som bör genomföras i Täby, med tanke på klimatet, under de kommande tio åren? Vad tänker ni er att kommunen ska göra för att dessa förändringar ska komma till stånd? Hur stor procentuell minskning av växthusgas-utsläppen skulle de förändringar ni föreslår ge upphov till, jämfört med 2020 års nivåer?


På sikt är det helt avgörande att bromsa befolkningstillväxten för att hålla utsläppen nere i Täby. Sverigedemokraterna är ett parti som anser att medborgarna, inte politiker, bestämmer hur de vill leva sina liv och hur de vill färdas så vi lägger oss inte i det. Bilen kommer sannolikt fortsatt att vara norm. Men den våldsamma utbyggnaden leder till sämre miljö för alla. Särskilt kommer den undermåliga trafikapparaten att leda till frustration och låg livskvalité. Vi räknar med en minskning av årliga utsläpp på 25% om tio år om man följer vår plan jämfört med Alliansens.