Frågor till politiker hösten 2020

Frågor till våra politiker

Halvvägs in i mandatperioden skickade vi frågor om det lokala klimatarbetet till alla riksdagspartiers lokalavdelningar. Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna valde att som Täbyalliansen lämna in ett gemensamt svar. Svaren nedan är ordnade efter partiernas storlek i Täby kommunfullmäktige.


Läs de intressanta svaren: