Willem

WILLEM MAZZOTTI


Forskare inom energiteknikINTERVJU med Willem Mazzotti, täbybo och

forskare inom energiteknik


Hej, Willem och tack för allt ditt stöd till Ett hållbart Täby! Och tack för den här soliga bilden som får oss att längta efter sommaren  Berätta, vem är du och varför är du med i vårt nätverk ?

Hej! Jag är en 30-årig trebarnspappa som kom 2013 till Sverige (från Frankrike) för att bo med min då blivande fru (uppväxt i Täby!). Min arbetstid delar jag mellan en doktorandtjänst på KTH Energiteknik (inom geoenergi, t.ex. bergvärme) och en tjänst som energikonsult på Bengt Dahlgren AB.

Klimat- och hållbarhetsfrågor har länge varit av intresse för mig så det blev naturlig att gå med i EHT nätverket. Jag anser det är viktigt att ha ett engagemang på olika nivåer (globalt, nationellt, lokalt) när det gäller klimatkrisen men just det lokala engagemanget är extra viktigt. Det är trots allt dina ”grannar” som är med där. Sedan är det extra kul att vara en del av en så pass aktiv grupp, det peppar en när man ser de olika initiativen som tas för att minska klimat- och miljöpåverkan.

Men eller hur! Det är ni medlemmar som är aktiva! Hur har omställningen sett ut i er familj och hur tänker ni kring framtiden?

Vår omställning har accelererat något sedan vi fick barn, man tänker ju mer på framtiden och deras framtid. Själv balanserar jag mycket mellan optimism och pessimism (som kanske många andra) men det finns alltid en viss oro inför framtiden i bakgrunden. Jag tror inte att vi, människor, riktigt begriper de livsviktiga ekosystemtjänster som vi får gratis av naturen och som är avgörande för vår överlevnad (t.ex. ren vatten eller pollinering).

Det här är vad vi har gjort lite mer konkret i vår familj: vi har installerat en luft-luft värmepump (också bra för plånboken!) och gjort mindre energieffektiviseringsåtgärder, minskat vår konsumtion av kött, fisk och mejeriprodukter (själv är jag vegetarian eller ”vegetarisk” som jag råkade säga någon gång), vi har inte flugit sedan 2019, reser kollektivt till jobbet och vi sorterar vårt avfall såklart.

Trots det tycker jag att vår omställning går alldeles för långsamt tyvärr. Vi använder fortfarande vår bensinbil för mycket, genererar för mycket avfall (hej hej blöjor) och vår allmänna konsumtion behöver minskas. Vi jobbar på!

Vegetarisk, älska´rt  Och heja er! Vi intervjuade ju kommunens Hållbarhetschef för ett tag sedan. Vad önskar du att kommunen bidrog med för att underlätta för oss täbybor att leva hållbart?

Utifrån intervjun är det tydligt att klimatkrisen inte behandlas som just det, en kris (”symbolpolitik” var ett återkommande begrepp). Klimatförändringen anses vara som vilken annan politisk fråga som helst medan det borde genomsyra alla politiska beslut.

Det framgår att kommunen nu arbetar fram en energiplan som ”möjligen” ska kompletteras med en klimatstrategi, men jag saknar konkreta, kvantitativa delmål och färdplan för att kunna besvara din fråga (eftersom det framgår inte riktigt vad kommunen vill/ska göra).

Om man ser till kommunens utsläpp så är transporter överlägsna (https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/) och där finns stora möjligheter att begränsa klimatpåverkan genom att t.ex. fördela gatuutrymme så att kollektiv-, gång- och cykeltrafik prioriteras isf. bilar. Just i Täby så tycker jag att det finns potential för att utveckla cykel- och laddinfrastruktur.

Offentlig upphandling är också ett bra verktyg för kommuner att minska utsläppen, inte minst i byggnadssektorn. Genom att ställa höga miljö- och klimatkrav i offentlig upphandlingar så driver man på utveckling av klimat- och miljösmarta produkter, tjänster och lösningar.

Fler förslag finns här, under Sveriges MIljömål: https://www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/begransad-klimatpaverkan---saker-kommuner-kan-gora/

Jag vill inte bara låta negativ, Täby gör en del bra grejer, t.ex. matavfallinsamling och kostnadsfri energirådgivning.

Helt enig. Tack för all bra input! Tyvärr röstade kommunen vid kommunfullmäktige 7 mars ner förslaget om att revidera sin Upphandlingspolicy för att ställa skarpare klimatkrav. Du är ju också engagerad i Climate Fresk, ett interaktivt utbildningsverktyg för att lära sig mer om klimatkrisen, berätta, hur går det med det?

Ja men det går bra, tack! Climate Fresk är en internationell organisation med uppdraget att väcka uppmärksamhet kring klimatkrisen genom att utbilda en miljon människor till vetenskapen bakom klimatförändringen. Utbildningen sker via en rolig och interaktiv workshop där det finns utrymme för kreativitet och för att dela sina känslor, åsikter, frågor och lösningar med andra deltagare. https://climatefresk.org/

Hittills har mer än 330 000 personer deltagit i en Climate Fresk workshop i 50 länder. I Sverige har vi nått ca. 500 personer och är nu en grupp av ca. 40 workshopsledare. Det kanske inte låter så mycket men det växer fort.

Hör gärna av er om ni vill veta mer. Workshopen är förresten gratis för privatpersoner och ideella organisationer.

Det är ju helt fantastiskt! Så då kan man vända sig direkt till dig om man är tex en idrottsförening som vill hålla en workshop för sina medlemmar. Rekommenderar det starkt!

Vad ser du att vi i vårt nätverk skulle kunna göra mer av för att driva på omställningen?

Fortsätt inspirera, arrangera roliga evenemang och vara en bra plattform för idéutbyte och konstruktiva samtal. Jag vet inte hur men det vore mycket bra om vårt nätverk kunde nå ut till folk som inte redan har en medvetenhet för klimatkrisen. Kanske även politikerna ingår i denna målgrupp?

Ja, det är det vi ständigt försöker med, och det allra bästa sättet är om alla våra 1500 medlemmar delar våra event till fler! Tack snälla för din tid, din omställning, och ditt engagemang och hoppas vi ses framöver!


Ulla-Marie Petersson

18 mars 2022