Alicia & Samira


ALICIA SOLÄNG


SAMIRA EFAZAT


INTERVJU med Samira Efazat och Alicia Soläng från Klimatgruppen på Täby Enskilda Gymnasium! Samira är lärare i geografi och samhällskunskap, och Alicia går sista året på Samhällsprogrammet. 


Hej Samira Efazat och Alicia Soläng från Klimatgruppen på TEG! Och ett oerhört stort grattis till årets Miljöpris! Hur känns det ?

Samira: Tack så mycket. Det känns väldigt roligt att Täby Kommun uppmärksammar skolans miljö- och klimatarbete. Jag hoppas att detta kan inspirera andra skolor men också företag och andra verksamheter i och utanför kommunen att också göra mer i syfte att minska sitt klimatavtryck. När vi har att göra med en av vår tids viktigaste frågor känns det som en självklarhet att alla verksamheter borde jobba mer med frågan. Det är fantastiskt att Täby kommun har ett pris som uppmärksammar miljöarbete inom kommunen. Det visar att de värdesätter frågan men vi ser gärna, liksom ni i Ett hållbart Täby att kommunen själva gör ännu mer. Sen måste jag också tillägga att miljöpriset går till skolan i stort då vi utöver klimatgruppens arbete gör en hel del annat för miljö- och klimat på skolan.

Vill ni berätta lite om ert arbete med klimatgruppen på TEG ?

Samira: Jag är lärare och undervisar i samhällskunskap och geografi, och startade tillsammans med Malin Mattsson och ett gäng elever Klimatgruppen under vårterminen 2019. Detta blir alltså vårt tredje läsår och vår tredje klimatgrupp. Vi upplevde att det fanns ett behov både bland lärare och elever att jobba mer övergripande med klimatfrågan. Ett moment i min undervisning i geografi är klimatförändringar, och varje år, nu har jag jobbat här i 10 år, så uppstår en diskussion kring vad vi gör som individer och vad vi kan göra på skolan. Med åren har behovet av att prata och viljan att agera ökat.

Och Alicia, du är elev och har gått med i Klimatgruppen ?

Alicia: Ja, jag har varit med från början. Jag tyckte direkt att det var intressant och ett kul initiativ. Det känns inte som att det har funnits ett forum för att engagera sig i det här tidigare, och jag tycker det är väldigt viktigt. Nu fick man en möjlighet att göra skillnad, även om det kanske var på en mindre skala.

Och vad har gruppen arbetat med ?

Samira: Vi startar varje år med att brainstorma kring vad vi vill och kan göra. Då har det kommit upp massor av idéer på olika teman, en del om maten, en del om mer kunskap i form av föreläsningar för alla, en grupp har arbetat med transport, alltså hur vi tar oss hit till skolan.

Alicia: Vi anordnade en bokbytarhylla som nu står här i korridoren, det är väldigt uppskattat. Sedan hade vi en grupp som hette påverkan, och det handlade mer om att vända sig till politikerna i kommunen. Vi skrev en debattartikel, jag och en tjej i min klass, som vi mailade till alla partier i kommunen. Då bjöd de in oss till ett möte, där vi fick föra fram våra förslag och ställa frågor. Våra förslag tog vi från det som TEG redan infört idag, tex solceller på taket, om det skulle vara möjligt att införa även på andra skolor, att subventionera det på något sätt. Men också att införa mer vegetarisk mat i skolorna. På TEG är nu den vegetariska rätten huvudalternativet, och kött är ett sido-alternativ. Det är ju en rätt enkel grej som kan göra stor skillnad.

Så bra! Fick ni återkoppling på era förslag?

Ja, dom bemötte oss bra och återkopplade på mail lite kring vad de har gjort redan, tex skickat ut flygblad om matåtervinning. Vissa frågor kunde de inte besluta om på kommun - nivå, och vissa saker höll de redan på med, tex bättre kommunikationer till Arninge för att slippa ta bilen.

Ja, jag kom ihåg när ni gjorde det! Vi var så stolta över er, och det blev ju även mediebevakning från Mitt I. Bra jobbat! Nu har ni funnits i 2 år, hur skulle ni säga att eleverna på TEG känner inför klimatkrisen ?

Alicia: Just på TEG är vi nog ovanligt miljömedvetna på grund av vår grupp, det är många som engagerar sig. Och framförallt i klimatgruppen så är det många som är oroliga för framtiden. Och jag med.

Samira: Jag ser ju att de som kommer till klimatgruppen är ju de som är oroliga. Men också i min undervisning varje år när jag tar upp klimatförändringar, då blir det alltid oro kring det.

Ja, hur gör ni för att möta den oron ?

Samira: Bara att gruppen finns är ju ett forum att komma och prata i och agera. Det tror jag lättar lite, att man träffar och pratar med andra som också tycker att frågan är viktig. Här får man utgå ifrån en idé man har som man brinner för och tycker är viktigt, och så får man driva igenom det på skolan, eller mot politiker. Känslan av att man faktiskt gör något tror jag kan göra att man mår lite bättre. I år har vi också bjudit hit en klimatspykolog, Paula Richter, som föreläste och hade en workshop med samtliga elever. Då fick vi verktyg för hur man kan tänka och förklaringar till varför människor agerar som de gör.

Vad har ni på gång härnäst nu i klimatgruppen på TEG?

Samira: Nu har vi haft ett första möte för terminen, och där kom det upp en massa idéer som vi nu ska jobba för att förvekliga. En idé som har kommit upp är att anordna ett klädbyte, det vill eleverna gärna göra. Det finns också idéer om att ha olika typer av events såsom utmaningar och tävlingar för skolans elever på temat miljö och klimat.

Kul! Klädbyte har vi gjort, så det hjälper vi gärna till med! Vilka tips skulle ni ge till andra skolor som vill starta ett engagemang för klimatet?

Alicia: Det är bara att köra! Det krävs ju bara att någon tar initiativet, som Samira och Malin gjorde. Sedan tror jag inte att det är alltför svårt att få med sig några som vill driva frågan.

Samira: Det är också bra att det blir en grupp där både elever och personal är engagerade. Det här är en fråga som rör alla. Och det som är positivt här är att ledningen är väldigt stöttande och tycker att det här är viktigt att driva. Så vår VD Fredrik Sörensen är med på våra möten och diskuterar förslag och idéer. Vi ser då att de idéer som vi har faktiskt förverkligas. Vi har tex haft en hel del flygresor till följd av våra långväga studieresor. Men förra året så valde vi andra, mer klimatvänliga transportsätt än flyg på 2 av 4 resor. I år blir det ju inga resor alls pga av Corona men vi har en fortsatt diskussion kring framtida resor.

Avslutningsvis, får jag fråga er hur ni själv känner för framtiden ?

Alicia: Det känns ju ganska dystert eftersom det är så mycket kaos i politiken och att världsledare inte kan komma överren som någonting. Och att så många förnekar forskningen och är svåra att nå fram till.

Åh, jag känner som du. Ibland. Men jag tänker att det också är väldigt viktigt att se den här enorma omställningen som faktiskt pågår nu. Och där tänker jag att man ibland kan unna sig att vara lite selektiv och mata sig själv med de fantastiska framsteg som sker i lagstiftning på EU- nivå, utgången av USA-valet nyligen och alla branscher och industrier som ställer om av rena lönsamhets- skäl. Att välja goda nyheter i bland.

Samira: Ja, jag tänker på det. Vi har pratat om att börja varje möte med att lyfta fram positiva exempel, för att man ska se att det ändå görs en hel del. Och när man ser det så tror jag man blir stärkt i sitt eget engagemang också. Det görs ju rena mycket, så det kanske är värt något även det jag gör.

Alicia: Ja absolut, för det är ju så att de negativa nyheterna får mer uppmärksamhet i flödet. Så tex det här med att Hemköp jobbar med att få folk att köpa mer vegetariskt är ju jättepositivt, och viktigt att lyfta upp det också.

Verkligen! Jag ser fram emot att TEG skulle kunna utmana de andra skolorna i Täby att tävla lite i att minska på sina utsläpp!

Samira: ja, det skulle vara kul! Alicia försöker nu i alla fall maila till flera elevkårer i Stockholm för att få fler underskrifter till deras debattartikel, så planerar dom att maila den till riksdagspolitikerna och DN.

Ni är sådana hjältar! Dela gärna med er av hur det går framöver! Vi behöver dela med oss av det vi är stolta över, för att utmana andra lite  Än en gång - tusen tack för att ni delade med er av ert arbete, och stort grattis till priset!


Ulla-Marie Petersson

13 november  2020