HemVälkommen till Ett hållbart Täby

Nätverket i Täby för ett hållbart liv - individuellt och lokalt


Glad sommar!

Ett hållbart Täby tar nu sommaruppehåll

och återkommer bland annat med valbevakning

i mitten av augusti. Täbys placering i Aktuell Hållbarhets ranking


Täby kommuns placering i den ranking av klimatarbetet i Sveriges kommuner som görs av Aktuell Hållbarhet blev i år osedvanligt högt. EHT  Rankingen bygger till stor del på självskattningar, och när EHT granskade svaren som Täby kommun lämnat in, fann vi att kommunen i ett antal svar snälltolkat nivån på sitt klimatarbete.

Vi börjar bli många nu och ju fler vi är, desto mer påverkar vi! 


Därför är vi glada över att du hittat hit och hoppas att du även följer oss på Facebook.

Oavsett hur långt du kommit i din omställning eller om du vill ha en aktiv/passiv roll i nätverket, är du lika välkommen.


Är du orolig för klimatet?

Det är vi också...


Därför vill vi påverka Täbys politiker att minska samtliga utsläpp av växthusgaser som genereras av kommunens verksamheter samt att underlätta för medborgare och företag att leva klimatvänligt i Täby. Vårt yttersta gemensamma mål är att göra vår del i Täby för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad i enlighet med Parisavtalet. 


Välkommen på våra aktiviteter! 


Upptäck glädjen i att träffa andra täbybor som ställer om och delar oron för klimatet!

Täbyföretag? Se hit!

Hållbarhet representerar ett stort affärsvärde och omställning är nödvändig för att behålla relevans. Missa inte tåget! 

Tre händelserika år

Vi är förstås stolta över allt vi åstadkommit fram till nu, och ändå har den här resan knappt börjat!